سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آموزش عربی
 • معلم ( شنبه 86/11/20 )

  المحادثة فی المهن و الحرف

  من هذا؟

  هذا مسعود.

  ما مهنته؟

  مهنته الطب.

  ماذا یمتهن؟

  یمتهن الطبابة.

  ماذا یفعل؟

  أنّه یفحص مریضا.

  بم یفحص المریض؟

  یفحص المریض بالسّماعة.

   *** *** *** *** *** *** ***

  ما هذا؟

  هذا خبّاز.

  ما مهنته؟

  مهنته الخبازة.

  ماذا بعل؟

  أنّه یخبز .

   *** *** *** *** *** *** ***

  ما هذا؟

  هذا بزّاز. ( هذا قمّاش . )

  ما مهنته؟ مهنته بیع الأقمشة. ( مهنته البزازة ).

  ماذا یفعل؟

  أنّه یذرع القماش.

   *** *** *** *** *** *** ***

  معنی لغات:

  مهنة : شغل ، حرفه

  یمتهن: اشتغال می ورزد.

  یفحص: معاینه می کند.

  السّماعة : گوشی معاینه

  خبّاز : نانوا

  یخبز: نان می پزد.

  خبازة : نانوایی

  بزّاز : قمّاش : بزاز ، پارچه فروش

  الأقمشة : ( جمع قماش ) پارچه ها

  القماش : پارچه

  یذرع: متر می کند

  ادامه دارد ...

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  المحادثة فی المهن و الحرف
  [عناوین آرشیوشده]